Dorpsnieuws

Waterschap Aa en Maas3Uitbreiding onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor de districten Beneden Aa, Boven Aa en Raam

De hoge temperaturen en de weersverwachting hebben ertoe geleid dat het waterschap deze maatregel moet nemen.

Nu ook hoofdwaterlopen dreigen droog te vallen, is het van groot belang extra zuinig om te gaan met het nog beschikbare water om dit zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekken we (de uitbreiding op) het verbod weer in.

Wijzigingen per 11 augustus

 • Het onttrekkingsverbod is uitgebreid met het Kanaal van Deurne en de Helenavaart
 • We stellen beperkingen in aan het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van kapitaalsintensieve teelten
  • Er mag maximaal 20m3 per uur door een teler aan een peilvak worden onttrokken
  • De teler die van deze uitzondering gebruik wil maken, doet hiervan wekelijks vooraf melding bij ons Klantcontactcentrum. Dit kan telefonisch via 088 - 17 88 000
  • Het onttrekkingsverbod geldt voor zowel de onttrekkingen die plaatsvinden op basis van een vergunning, als voor de onttrekkingen die plaatsvinden op grond van de Algemene Regels Keur 2015.

Gebieden

Het verbod blijft van kracht voor de gebieden:

 • District Raam. Met uitzondering van De Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam
 • District Beneden Aa
 • District Boven Aa. Met uitzondering van de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse).

Bekijk het gebied digitaal(opent in nieuw venster)

Uitzonderingen op het verbod

Dit onttrekkingsverbod betreft een algeheel onttrekkingsverbod. Hierop gelden wel enkele uitzonderingen.

 1. Weidepompen voor het water geven aan vee
 2. Water gebruikt voor het blussen van branden
 3. Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage
 4. Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt tot een maximum van 20 m3 per uur. In verband met het voorkomen van beschadiging van de planten en/of vruchten ten gevolge van gebruik van grondwater en/of ten gevolge van zonverbranding: De teler die van deze uitzondering gebruik wil maken, doet hiervan wekelijks vooraf melding bij ons Klantcontactcentrum. Dit kan telefonisch via 088 - 17 88 000
 5. Deelnemers aan de pilot Bier, Boer, Water voor het conserveren en hergebruiken van water;

Deze uitzonderingen en de toelichting hierop lees je terug in de uitgebreide bekendmaking op  https://www.officielebekendmakingen.nl/