Dorpsnieuws

glas in loodramen W.kerkEnkele jaren geleden is een boekje uitgegeven over de ramen van de Willibrorduskerk in Heeswijk.
Het omvat 84 bladzijden, waarvan de linker bladzijde met foto’s   ( ± 42) in kleur en de rechter bladzijde met uitlegover de glas-in-lood- ramen.

Uit het Colofon van het boekje:
“Het is een publicatie van het Museum voor vlakglas- en maillekunst in Ravenstein.
www.museumravenstein.nl
onder redactie van:
Jan Klink en AnneMieke Müller/Kunsthistorisch advies: Ernst van Raaij
foto’s: Edward Aghina/Vormgeving: Tonny Teuwisse.
Het is een publicatie in het kader van het project:
POP.413.38953 Glas-in-loodkerkramen in Maas en Meierij. Het is een bijdrage aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.
Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage in het kader van Leader/ Streekimpuls Maas en Meierij.
Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Bernheze hebben financiële steun verleend”.

Helaas is dit boekje al een tijdje uitverkocht. Indertijd hebben wel alle vrijwilligers verbonden aan de parochiekerk dit boekje gehad.
Gelukkig is deze publicatie wel te raadplegen op de website:
www.verhaleninglasinlood.nl/

Het is des te meer nodig om dit monument voor de toekomst te behouden.
Ook uit dit boekje:
“De St.Willibrorduskerk is een driebeukige kruisbasiliek met toren. De kerk is in 1895 in neogotische stijl ontworpen doort architect Ph.Stornebrink (1853-1910) en wordt als diens beste kerkontwerp beschouwd”.

 Tekst en foto’s : Peter Kriele