Dorpsnieuws

20210113 PK Start Natuurontwikkeling in Aa dal 7Zoals al aangekondigd in de Hadeejer van 25 november 2020 is Langenhuizen Hoveniers uit Loosbroek deze maand begonnen met de natuurontwikkeling in het Aa-dal.
Op drie lokaties wordt landbouwgrond omgevormd tot natuur. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Bernheze en samen met de Parochie Heilige Augustinus, waarbij de provincie meebetaalt.

Het gaat om compensatie vanwege de verbreding van de provinciale weg de N279 in 2016. Twee andere percelen zijn na de omvorming tot natuur niet toegankelijk voor het publiek omdat ze te nat zijn. Meer foto's.

Er worden bomen en houtwallen geplant, poelen gegraven en bloemrijke graslanden ingezaaid. Met die ontwikkelingen op Droevendaal kan op die percelen meer water uit de kernen bij hevige regenval opgevangen worden.
Straks kunnen we nog meer genieten van onze ommetjes vanaf de twee kernen.

In het Brabants Dagblad van 13 januari werd ook al aandacht aan deze ontwikkeling gegeven.

Tekst en foto’s: Peter Kriele