Dorpsnieuws

Joost JansenBij de middagmaaltijd in de abdij wordt er iedere dag een klein gedeelte gelezen uit een boekje van paus Franciscus over ‘missionair leven vandaag’. De titel: Zonder Jezus kunnen we niets. Het evangelie vandaag zegt niets anders. Paus Franciscus heeft dezelfde boodschap, alleen nu aangepast aan onze tijd.

Hij zegt bijvoorbeeld: je kunt een fantastische manager zijn, je kunt een marketingplan opstellen voor de missionaire parochie van vandaag, je kunt targets stellen en meetinstrumenten gebruiken, als het niet gaat om Jezus en zijn Blijde Boodschap is alles gedoemd te mislukken.                   

Jezus zelf is – toen Hij dertig jaar oud was – begonnen met het uitdragen van een Blijde Boodschap. Hij heeft het over dat Rijk van God dat voor de deur staat, Hij heeft een twaalftal medewerkers geronseld, de apostelen, en dan begint het avontuur. Tot op de dag van vandaag. Met wisselend succes.

Er zijn tijden geweest dat die Blijde Boodschap aansloeg en drommen mensen zich bij de beweging van Jezus, zich bij de kerk, aansloten. Dit gebeurt in bepaalde delen van de wereld nog. Er zijn echter ook zorgwekkende zaken die in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden en die vandaag tevens mee spelen. Neem nu de verdeeldheid onder de christenen, zoveel verschillende kerken. Zelfs binnen onze rooms-katholieke kerk zijn er dissidente groepen: ik ben van paus Benedictus, ik ben van paus Franciscus, neen, geef mij maar paus Johannes-Paulus II. Verder protestanten (in vele vormen), oudkatholieken, Oosterse kerken: God zelf kan het waarschijnlijk niet meer bijhouden. En je dan herinneren hoe Jezus bij zijn afscheid aan het Laatste Avondmaal gebeden heeft: ‘dat ze allen één zijn, zoals gij Vader in Mij en Ik in U…’ De verdeeldheid onder de christenen en gebed om eenheid staan deze week centraal. Ook hier: zonder Jezus kunnen we niets. We hebben zijn gebed om eenheid nodig, we moeten ook iedere keer een beroep doen op zijn Blijde Boodschap die aantrekkelijk is en mensen in het hart kan raken.

We sluiten de bidweek voor de eenheid van de christenen vandaag af. Bidweek: het zegt mij dat verdeeldheid niet overwonnen wordt door discussies over wie het nu bij het rechte eind heeft. Eenheid groeit als je samen bidt, als je samen je toekeert naar die Blijde Boodschap van Jezus, wanneer je je samen inzet voor het helen van verstoorde situaties, door mensen te bevrijden van knellende banden. Wellicht hebben jullie de inauguratie toespraak gezien en gehoord van president Joe Biden. Met een tot op het bot verdeeld land schetst hij een toekomst waarin mensen elkaar met respect behandelen, waar de waarheid gezocht wordt en geen fakenieuws verspreid, waar mensen samen zoeken en op weg zijn naar het ‘gezamenlijk goede’. Hij citeerde toen de heilige Augustinus! Zijn middelbare schoolopleiding heeft hij bij de norbertijnen gevolgd. Zijn kinderen ook. Het gaat om samen de weg naar voren te gaan, dat trekt ons uit de verdeeldheid weg. Eenheid gloort aan de einder. Dat is wandelen in het licht.

Die weg naar voren zet Jezus in – en Jona uit de eerste lezing is Hem tot voorbeeld – wanneer Hij zijn Blijde Boodschap uitdraagt. Zoals Biden zorgvuldig een ministersploeg heeft samengesteld, zo kiest Jezus apostelen uit. Het gaat God, en Jezus ook, om een verbond van mensen. Geen egotrippers maar mensen die weten te verbinden omdat dan alleen liefde kan opbloeien. Daartoe roept Jezus zijn mensen, en daartoe roept Hij ons ook. Het gat niet om een geweldig project. Voor ons gaat het meer om thuis, op ons werk, in de beperkte ruimte die ons in deze coronatijd gegeven wordt, gericht te zijn op die nieuwe wereld die vóór ons ligt en waarnaar wij toe mogen leven. Dat is een tijd waar we elkaar goed doen in dienst van dat gemeenschappelijk goed, gedragen door dat kleine liefdevolle gebaar.
Ik prijs me gelukkig dat ik dit in onze dorpen zie gebeuren, als je het wilt zien… Niet overal, er is nog veel te verlangen, maar het is er wel. Het geeft vertrouwen dat het kan groeien. Wanneer het onder ons groeit dan is het ook mogelijk op veel grotere schaal, tussen de christenen, tussen de kerken, en in onze gemeenschappen.

Joost Jansen, pastoor