Actief Burgerschap HD

150926-wvdl-ActiefBurgerschap15VOORKANTIn cc-Servaes was het donderdagavond een geanimeerde en geslaagde avond, met veel discussie, aan tien tafels over de thema’s, en later nog lang aan de bar, veel ontmoeting met raad, college en dorpsgenoten. Meer foto’s.


Er waren ongeveer 80 burgers, inclusief de discussieleiders, naast een dozijn leden van raad en college.
Behalve de goede sfeer en ontmoeting aan de bar was er dus ook veel aandacht voor de inhoud. 

Vijf onderwerpen.  Per onderwerp enkele korte aantekeningen:

Centrum en Plein 1969: Samen met de gemeente werkt een werkgroep aan een plan, waarin een Grand café aan de zuidkant wordt meegenomen. De meeste reacties  op de plannen waren positief. Enkele trefwoorden: Levendig en sfeervol Plein, met auto te gast, en met voldoende ruimte, groen en bankjes.

Bouwen en wonen: te weinig aanbod koop of huur voor jongeren en lagere inkomens. Krimp en vergrijzing dreigt.  Meer betaalbaar bouwen, klein, zorgwoningen en zeker ook voor mensen met beperking.

Zorg en welzijn:  welzijn&zorgcoöperatie start begin 2016. Opmerkingen: klantgericht, vrijwilligers ondersteunen, behoud professionele hulp, zorg over vergrijzing.

Verkeer: Als ontsluitingsweg Zuid klaar is moet doorgaand (vracht)verkeer door centrum worden verboden  In trefwoorden: verbeter Hoofdstraat, fietspaden, voetgangers in centrum. Maatregelen ook handhaven.

Herindeling:  kleine stemming wijst op óf afsplitsen HD naar Meierijstad, óf zelfstandig Bernheze blijven.

Redactie: Antoon Verhaak
Foto’s: Wim van der Lubbe

Plaats reactie