Actief Burgerschap HD

voorkant foto“Samen wel zijn. Doe je mee? ” was de vraag vanavond van Annie van de Ven , Harrie Geboers en Yolanda Verstegen.
Zij zijn door het bestuur van Actief Burgerschap en de Kerncommissie Loosbroek gevraagd om een coöperatie op te richten. Meer foto's


Er zijn drie informatieavonden door hen georganiseerd, waarbij iedereen uitgenodigd is om met hen mee te komen denken .

Harrie Geboers opende de avond
Hij legt uit dat het de bedoeling is, van de inwoners te horen wat de verwachtingen van een coöperatie zijn en of men het nut van een coöperatie ziet.
Harrie vertelt ook dat we niet het enige dorp in Nederland zijn waar een coöperatie in oprichting is.
Door het veranderend beleid van de politiek en de intrede van het participatietijdperk hebben de gemeentes allemaal veel meer taken wat zorg, welzijn en wonen betreft, gekregen.
Daarnaast is er ook flink gekort op de financiële ondersteuning. Kortom, er wordt weer veel meer een beroep op de talenten van de samenleving gedaan.
Mensen zullen weer moeten leren hulp aan familie, vrienden en buren te vragen en aan de andere kant ook te geven.
Harrie gaf ook aan dat zij zich er heel goed bewust van zijn dat er in onze gemeente al heel veel gebeurt en dat er op allerlei manieren al heel veel vrijwilligers aan de slag zijn.
“Het is niet onze bedoeling om zaken van de al bestaande organisaties over te nemen, maar wel om het aan te vullen en nieuwe dingen te ontwikkelen naar gelang er behoefte is”, onderstreept Harrie.

Taken coöperatie

Aan de hand van een drietal stellingen wordt er gesproken over de taken van een eventueel op te richten coöperatie.
Er werd druk meegedacht en meegepraat.
Punten zoals: bruggen slaan tussen organisaties, mensen verbinden, wat we hebben zorgen dat er dat kan blijven, tot meer woonmogelijkheden voor jong en oud aanmoedigen, zorg voor vrijwilligers op gebied van opleiding, verhaal kwijt kunnen, geborgenheid bieden en dorpskernen versterken zodat ze zelfstandigheid en veiligheid kunnen realiseren, komen aan de orde.
Kortom een coöperatie als veilige haven voor alles wat er is en wat er komt.
Het was een avond waar stil werd gestaan bij wat er al is en wat we nog nodig hebben, maar ook wat we als mensen aan talenten en krachten hebben.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 12 november in CC De Wis in Loosbroek en dan is er nog een mogelijkheid op 18 november in het Willibrordcentrum in Heeswijk.

Redactie en foto's José van der Heijden

Plaats reactie