Actief Burgerschap HD

Actief burgerschapAls het aan Actief Burgerschap ligt dan kan er gewerkt worden aan Plein 1969 in het centrum van Heeswijk-Dinther. Op 30 maart legt de werkgroep, die lang bezig is geweest, het plan voor aan de inwoners van Heeswijk-Dinther. Al in 2013 werd de basis gelegd voor het plan dat nu verder uitgewerkt is.

Toen waren de inwoners van Heeswijk-Dinther enthousiast over de gekozen optie. Het college van B&W van Bernheze heeft deze keuze ook overgenomen. De verdere uitwerking duurde een tijd omdat ontwikkelingen rondom de locatie van het voormalige Ter Weer veel tijd hebben gekost.
De werkgroep Plein 1969 bestaande uit inwoners/omwonenden, ondernemers en mensen van Actief Burgerschap hebben in samenspraak met de gemeente en met ondersteuning van een stedenbouwkundig adviseur het plan verder vorm gegeven.
Een belangrijk onderdeel is de eerste fase van het plan namelijk het bebouwen van het terrein van voormalig Ter Weer. Dat is nu nagenoeg afgerond met de bouw van een supermarkt, gezondheidscentrum en een aantal appartementen.
Het hele plein zou fraaier, levendiger, mooier moeten worden maar zeker ook heel goed bruikbaar moeten blijven. Volgens Antoon Verhaak en Peer Verkuijlen, vertegenwoordigers van Stichting Actief Burgerschap is dat zeker gelukt. Het streven was om ook iets van horeca toe te voegen met een terrasfunctie en wat te doen met kunst. Dat kan er nu van komen met een Grand Café met een terras en met een kunstwerk van Jeroen Doorenweerd. Het gebouw van de supermarkt is wat meer naar het plein geschoven en met de bouw van het Grand Café wordt het plein meer afgebakend en beschut. De ruimte blijft nagenoeg even groot maar anders van vorm. Kermis en andere evenementen kunnen er allemaal nog volop vooruit.
Op woensdagavond 30 maart om 20.00 uur is in de aula van Bernrode een openbare bijeenkomst voor alle inwoners. Van gemeentewege zal wethouder Rein van Moorselaar aanwezig zijn. Het plan wordt toegelicht en de architect van het Grand Café zal samen met de ondernemer uitleg geven. Zowel de werkgroep als vertegenwoordigers van de gemeente en van Actief Burgerschap willen zoveel nu graag horen wat inwoners van het plan vinden.
Graag nodigen wij u hiervoor uit. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Plaats reactie