Redactioneel

190110 PK Nieuwjaarsreceptie in CC Servaes Vierkant 11In een goed gevulde zaal met een gezellige ambiance heeft afgelopen donderdagavond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden.
Gedurende de gehele avond werden de bezoekers aan tafel vermaakt door biergoochelaar Sven Vorstenbosch.
 
Veel mensen zullen zich nu nog afvragen hoe hij zijn wonderlijke trucs voor elkaar kreeg.
 
Na de opening door presentatrice Dorris Heijmeriks werd er, samen met wethouders Peter van Boekel en Rein van Moorselaar teruggekeken naar het afgelopen jaar.
Na een jarenlange daling van het aantal inwoners van Heeswijk Dinther is er afgelopen jaren een duidelijke toename . Afgelopen jaar is het aantal inwoners gestegen met 121 tot 8285,
Het hoogste aantal ooit.
 
Plein 1969 nadert zijn voltooiing en binnenkort zal er duidelijkheid zijn over de invulling van het terrein van de oude Coöp. Door de samenwerking van de gemeente en Actief Burgerschap is er dan een prachtig plein met bebouwing gerealiseerd.

Ook op plan Rodenburg zijn afgelopen jaar grote stappen gemaakt. In het begin van het jaar was hier nog een braakliggend terrein. Nu wordt er op het hele terrein gebouwd en hebben de eerste bewoners al hun intrek genomen in hun nieuwe huis. Beide wethouders complimenteerden Actief Burgerschap met het bereikte resultaat.

Met een mooie goocheltruc overhandigde biergoochelaar Sven Vorstenbosch symbolisch de sleutel aan Marlène Groenendaal, een van de eerste bewoners van een huurwoning op Rodenburg.
 
 
Inmiddels staat er al weer een derde groot project op stapel: de herinrichting van de doorgaande Dorpsweg, ook wel Traverse genoemd.
In 2018 zijn in overleg tussen de gemeente en Actief Burgerschap en met inspraak van de inwoners plannen uitgewerkt. In een toelichting op deze plannen vertelde wethouder van de Moorselaar dat vooral de veiligheid het belangrijkste uitgangspunt is geweest. 
De maximum snelheid op het hele traject zal 30 km zijn. Geen drempels. Aan de ene kant van de weg komt een smal voetpad en aan de andere zijde een breed trottoir. Ook vrachtverkeer zal van deze weg gebruik mogen maken. Er zal wel een ontmoedigingsbeleid gehanteerd worden om zoveel mogelijk vrachtverkeer buiten de kom te houden.
De werkzaamheden zullen in een aantal aparte fases worden uitgevoerd. Er wordt gestart bij Raadhuis Plaza en wordt er gewerkt in de richting van de Heeswijkse kerk.
 
Door middel van roze of groene kaarten konden de bezoekers hierna stemmen over een aantal stellingen die door burgemeester Marieke Moorman werden gepresenteerd.
De vastgestelde maximum snelheid van 30 km op de nieuwe traverse kon niet op veel bijval rekenen, en verreweg het grootste deel van de zaal was tegen de eventuele afbraak van de kerk in Heeswijk.
Dat er op het Retsel een proefbedrijf voor legale wietteelt mag komen was voor veel stemmers een deur te ver. Wethouder van Moorselaar verklaarde echter wel een voorstander van legale wietteelt te zijn en wat hem betreft zou zo’n proefbedrijf best kunnen.
 
Actieve Hadeejers
Ook dit jaar werden er weer twee inwoners van HaDee in het zonnetje gezet.
Ilse Brekelmans doet al jaren vrijwilligerswerk voor onder andere de Voetbalvereniging Heeswijk (VVH), de Toeristische recreatieve vereniging (TRV), het Willibrordcentrum en Laverhof on Ice.
Hiervoor werd zij gekozen als “De jonge actieve HaDeejer 2018”.
 
Harry van de Ven, als vrijwilliger werkzaam voor onder meer de KBO, Cultureel Centrum St. Servaes en voor de parochie, werd gekozen als “De actieve HaDeejer 2018”. Op de vraag waarom hij altijd nog zoveel tijd steekt in het vrijwilligerswerk was zijn antwoord traditiegetrouw “Het werk is te mooi om er mee te stoppen”.
 
Met de mededeling van de burgemeester dat Bernheze dit jaar 25 jaar bestaat en dat er ter gelegenheid van dit jubileum een groot muziek- en sportfestijn in de Kersouwe zal worden gehouden, werd het officiële gedeelte van de avond besloten.
 
Tekst: Harry Mikkers
Foto's: Peter Kriele
Plaats reactie