Dorpsnieuws

02 foto bij PB Ondanks regen droogste zomer 1 Inlaat Hoogdonk CustomOndanks de regen van afgelopen weekend, is er nog steeds sprake van een groot neerslagtekort. De toplaag van de bodem is vochtig maar grondwaterstanden zijn nog extreem laag voor deze tijd van het jaar. Veel sloten en beken staan droog of onder peil terwijl de zomer pas net begonnen is.
 
Waterschap Aa en Maas neemt daarom maatregelen om al het water, waaronder het water dat door de Maas wordt aangevoerd, zo goed mogelijk te bufferen en verdelen.
In die statistieken wordt 1976 als recordjaar genoemd qua droogte. Toen viel er van januari tot en met juni 190 millimeter. Dit jaar is er in dezelfde periode 280 millimeter gevallen. Normaal is dat zo'n 360 millimeter.
De regen die tot nu toe is gevallen, draagt nauwelijks bij aan het herstel van de grondwater- en oppervlaktewaterstanden.
Maatregelen
Het waterschap doet wat mogelijk is om boeren en tuinders, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. Inmiddels zijn diverse maatregelen getroffen.
Zo is zandwinplas Hoogdonk, ten zuiden van Deurne, inmiddels ingezet als buffer om tijdelijk water op te slaan. Hierdoor wordt 80.000 m3 water (80.000.000 liter) opgespaard. Dit gebufferde water kan worden gebruikt als bijvoorbeeld de wateraanvoer vanuit de Maas wordt gekort (bij aanhoudende droogte). Het waterschap is immers voor ongeveer 50 procent afhankelijk van water dat vanuit de Maas wordt aangevoerd. Verder is in een groot deel van het werkgebied van het waterschap een algeheel onttrekkingsverbod van oppervlaktewater afgekondigd. Uit controles afgelopen weekend blijkt dit verbod goed te worden nageleefd. Ook neemt het waterschap zoveel mogelijk maatregelen om het water in het gebied te houden en daarmee te voorkomen dat er teveel droog komt te staan. Er wordt maximaal geconserveerd.
Klimaatverandering
Extreme droge en natte perioden komen vaker voor en lopen niet in de pas met het groeiseizoen van gewassen op het land en de behoefte aan water in de natuur. Het is daarom belangrijk dat er voldoende grondwater beschikbaar blijft en dat de grondwatervoorraad ook voor langere termijn wordt beschermd. De klimaatverandering stelt het Rijk, de provincie en de waterschappen voor belangrijke uitdagingen in het waterbeheer met gevolgen voor gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur.


Plaats reactie