Dorpsnieuws

Rien van Himbergen Lezing  op vrijdag 11 maart 2022 in CC Servaes.      Rien van Himbergen moest erkennen, dat Heeswijk-Dinther een rijke natuur heeft.
Hij nam hier veel amfibieën en reptielen waar.Kikkers, zoals de groene, de bruine, en de poelkikker zitten in het speelbos in de Aakantstraat, waar hij toevallig ook een exoot zoals de roodwangschildpad zag.

Jan v.d. Broek In het Liekenbos, waar de brandnetel welig groeit heeft hij vlinders gespot zoals de horzelvlinder (geel), de dagpauwoog, maar ook de pyamawants, die zijn naam eer aandoet.
Hij vertelt ook dat de kamsalamander helemaal niet zeldzaam is en hier ook voorkomt. Vermoedelijk is hij vroeger niet voldoende gemonitord, waardoor hij nu veel meer waargenomen wordt.
Naast de diverse dia’s laat hij ook een filmpje zien waarbij onder water het mannetje van de kamsalander een van de vrouwtjes verleidt.

Een verrassing voor hem, maar ook voor de Stichting Ravon, was dat er in Dinther bij het knekelhuis de muurhagedis zit. De Dintherse muurhagedis is gekenmerkt door twee gele strepen op zijn rug. Toen hij het meldde bij de Stichting Ravon (de kennisorganisatie van amfibieën, reptielen en vissen) konden ze hem eerst niet geloven, want ze gingen er van uit dat hij alleen in het uiterste zuiden van ons land voorkwam en wel op de stadsmuren in Maastricht.
Met Rien waren enkele studenten meegekomen. Hij begeleidt hen bij het veldwerk. Bij hun studie kunnen zij tegenwoordig gelukkig gebruik maken van de modernste middelen, zoals de laptop en mobiel. Hij moest het in zijn tijd met allerlei papieren naslagwerken doen.
Een twintigtal belangstellenden hadden deze vrijdagavond bezocht.

Tekst en foto’s : Peter Kriele

Plaats reactie