Dorpsnieuws

groot dikkopje 1 CustomEen boeiende lezing over planten en insecten door Rini Kersten. Op donderdag 23 juni organiseert  IVN Bernheze een lezing over de relatie tussen planten en insecten. Ze wordt gehouden in het CC Servaes, Raadhuisplein 24,  Heeswijk-Dinther aanvang 20.00u.               groot dikkopje     

 

grote pupulierenhaan

grote populierenhaan

Deze lezing wordt verzorgd door Rini Kersten en hij weet als geen ander met zijn kennis, als gepensioneerd biologie-leraar, de luisteraar te boeien. Hij verzorgt talloze lezingen door het jaar heen en is als docent verbonden aan de natuurgidsenopleiding van het IVN.
Insecten en planten; voor elkaar geschapen!?
Er gaat een complete wereld schuil achter het bezoek van insecten aan bloemen. Er zijn insecten en bloemen die elkaar min of meer toevallig tegenkomen, maar ook soorten die “voor elkaar geschapen zijn”. Kenmerken van hun bouw en hun gedrag zijn dan in detail afgestemd op hun ontmoeting. Het is een verhaal van lokken en verleiden, van belonen en misleiden, van leren en onthouden. M.a.w. een verhaal “in geuren en kleuren” wat door Rini Kersten met de nodige humor verteld zal worden.
Actuele berichtgeving leert ons dat het aantal insecten, zowel soorten als individuen, fors terugloopt. Minder muggen, wespen, luizen en vliegen. Dat klinkt sommigen misschien als muziek in de oren, maar de werkelijkheid is echter dat die achteruitgang een groot probleem is. Het betekent minder voedsel voor uiteenlopende insecteneters, gebrek aan bestuivers voor onze cultuurgewassen en voor onze wilde flora. Geen vrucht- en zaadvorming. Stil staan bij bloemen en insecten betekent kennis maken met een innige relatie, zicht krijgen op de functionaliteit van bouw en gedragingen en op een stukje samenhang in de natuur.
Het zal echter ook en vooral een avond worden van verwonderen en bewonderen!

Maar veel beesten zijn daar niet zomaar, ze zijn daar met voor bedachten rade. Ze gebruiken de plant als voedsel of als jachtterrein. Voor andere soorten vormen planten de ideale smakelijke en beschermende omgeving voor hun ontwikkeling van ei tot volwassen dier. Een behoorlijk aantal planten biedt dieren ook een uitstekende overwinteringsplaats. 
Soms zien we het insect zelf, als larve of als volwassen dier, maar vaker nog de sporen die hun aanwezigheid heeft nagelaten. Duidelijke vraatsporen aan bladeren en knaaggangen in en onder de schors, maar ook meer subtiele, minder in het oog springende bewijzen van hun aanwezigheid. Bladrol vlinders en bladrol kevers, mineer vliegen en mineer motten, uiteenlopende galverwekkers. Hun werkzaamheden leiden, al dan niet in samenwerking met de plant, tot prachtige stukjes architectuur. 
In veel gevallen zijn planten “slachtoffer” van deze insectenactiviteit, soms is het een kwestie van lijdzaam en zonder aantoonbaar nadeel gedogen. 
Maar planten komen wel nadrukkelijk aan hun trekken in de relatie tussen bloemen en insecten. Daar profiteren ze beide van. Energierijk voedsel in de vorm van nectar, eiwitrijke beloning via stuifmeel voor het insect. Kruisbestuiving voor de bloem, goede vruchten en kwalitatief uitstekende zaden voor de plant.  
Zowel insecten als planten beschikken over een uitgebreid arsenaal aan trucs om deze relatie tot een succes te maken. Een fascinerend voorbeeld van “voor elkaar bestemd” zijn.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Werkgroep Lezingen
IVN Bernheze  

www.ivn.nl/afdeling/bernheze

Plaats reactie