Dorpsnieuws

droogteDoor de hoge temperaturen en het uitblijven van regen is het buiten gort droog. Hierdoor zit er onvoldoende water in de sloten en beken in de omgeving van Berlicum. Vanaf 25 juli laat Waterschap Aa en Maas daarom tijdelijk gezuiverd rioolwater (effluent) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Heeswijk-Dinther via de Hazelbergse Loop en de Leijgraaf naar de Wambergse Beek lopen. Normaal komt het                                                 gezuiverde rioolwater in de Aa terecht.

Met dit extra water zorgen ze dat de Wambergse Beek en andere omliggende sloten en beken langer genoeg water hebben. Het op peil houden van de Wambergse beek en omgeving is gunstig voor de grondwaterstanden in de omgeving. Hiervan profiteren landbouw en natuur.

Gezuiverd rioolwater is minder schoon dan natuurlijk water in sloten en beken. Hoewel het gezuiverde rioolwater aan alle eisen voldoet wordt de kwaliteit van het water daar tijdelijk minder. We adviseren om terughoudend te zijn met het gebruik van het water voor veedrenking, recreatie of om gewassen mee te beregenen. We hebben omwonenden en agrarische bedrijven in het stroomgebied van de Hazelbergse Loop schriftelijk op de hoogte gebracht.

We treffen deze maatregel niet langer dan noodzakelijk. Zodra de omgeving van Berlicum geen extra water meer nodig heeft, stoppen we deze maatregel en lozen we het gezuiverde rioolwater weer via een kort stukje van de Beekgraaf in de Aa. Omdat de Aa een veel grotere watergang is dan de Hazelbergse loop met veel meer water, heeft dit veel minder impact op de waterkwaliteit.

Waterschap Aa en Maas 10 augustus 2022

Plaats reactie