151021-fred-jongerwedstrijd 2VOORKANTDe vragen en antwoorden

De vragen en antwoorden op de informatiebijeenkomst over de jongerenwedstrijd Bouwen in HaDee op vrijdag 16 oktober 2015 pasten niet bij het vorige artikel in deze reeks.

Vandaar vandaag een tweede verhaal; nu wel met de vragen en de antwoorden.

Waar vind je in Heeswijk-Dinther bouwgrond van de gemeente, die binnen afzienbare tijd bouwrijp wordt gemaakt?
In Heeswijk West aan de Veldstraat en Dinther Noord nabij de Rodenburgseweg ligt bouwgrond van de gemeente. Deze grond is op dit moment nog niet verkaveld. Met andere woorden de kavels moeten nog ingedeeld worden (naar grootte). Naar verwachting wordt deze bouwgrond op redelijk korte termijn uitgegeven.

Moet het plan dat ik inlever compleet zijn uitgewerkt op zowel technisch als op financieel gebied?
Het idee dat je inlevert moet in grote lijnen zijn uitgewerkt op technisch gebied of financieel gebied (afhankelijk van je idee). Dit idee wordt getoetst door de experts en zij zullen aangeven of er nog aanvullende informatie nodig is.

Moet mijn idee permanent zijn of mag het ook iets van tijdelijke aard zijn (circa 20 jaar)?
Beide ideeën mogen.

Hoe wordt mijn idee getoetst?
Dit gebeurt op zowel originaliteit als uitvoerbaarheid.

Hoe moet mijn idee worden aangeleverd bij het wedstrijdsecretariaat?
Digitaal.

Is de deelnemer aan deze wedstrijd betrokken bij het vervolgtraject als zijn idee wordt uitgevoerd?
Als de deelnemer voor zichzelf (mee)bouwt is hij natuurlijk betrokken. Alleen wanneer anderen zijn idee uitwerken en bouwen, dan is betrokkenheid van de bedenker niet vanzelfsprekend. Maar dat is natuurlijk wel bespreekbaar. Of dit mogelijk is hangt natuurlijk ook af van het ingediende idee.

Waarom doet gemeente Bernheze niet aan erfpacht?
Volgens gemeente Bernheze zitten aan deze constructie juridisch nogal wat haken en ogen.

Als mijn idee wordt gekozen moet ik dan al snel gaan bouwen?
Dit is niet persé noodzakelijk. In overleg is bespreekbaar op welke termijn je kunt en wilt gaan bouwen.

Kijk voor meer informatie op onze site www.hadeejer.nl.

Ga naar DORPSNIEUWS en daarna JONGERENWEDSTRIJD.

Daar vind je tevens het inschrijfformulier en het reglement.

Foto’s en tekst: Fred Lennings.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen