kaft dagboek c habrakenDE INVASIE IN NEDERLAND 1944

Zondag 17 september

Onderdeelen van het 1e Amerikaansche leger landden in Nederland van uit de lucht.

Zondag: In de voormiddag vele geallieerde jagers in de lucht, die terug trekkende Duitse troepen en luchtafweergeschut beschieten. Het is prachtig stil September weer. Steeds wordt het drukker in de lucht met de vliegtuigen. Er is echter geen vijand te bespeuren.

Om ongeveer half twee in de n.m. ben ik bij Maria. Nog steeds veel vliegtuigen op geringe hoogte vliegende, circa. 300-400 m. De meeste vliegen in de richting Arnhem en Nijmegen. Het zijn grote machines.
Ter hoogte van het Heeswijks kasteel trekken er ook een grote serie voorbij. Opeens is het of de stukken van de vliegtuigen vallen. Maar wat is het geval.....?

Een leger Amerikaansche Parachutisten daalen neer, een prachtig gezicht, van alle kleuren parachuten. De mensen die zich nog binnenshuis bevinden, komen naar buiten geloopen, zodat bijna alle mensen uit Dinther en Heeswijk het neer springen van de Parachutisten zien. Schitterend, iedereen roept hoera de Tommies zijn er. Het waren honderden Parachutisten; zo iets had men nog nooit gezien.

Ook in de richting St. Oedenrode springen de Parachutisten neer. De invasie is begonnen , de bevrijding nabij.

Nog steeds trekken er viermotorige vliegtuigen, vliegtuigen met een groot zweefvliegtuig achter zich op sleeptouw, voorbij. Nu wist men dat er elders nog meer Parachutisten zouden landen. De lege vliegtuigen draaien met een grote bocht weer naar Engeland terug.

Een beetje bekomen van de overrompelende Amerikaansche landing, wordt de spanning bij de mensen nog groter. De Amerikanen zijn al op weg naar Veghel en komen door Dinther. Men kan het haast niet geloven. De mensen roepen reeds: de weg vrij houden. Daar komt een ondergrondsche aan met roden band en zegt dat de mensen van de weg aan de kant moeten gaan staan. Iedereen is enthousiast. Daar komen ze reeds aan, aan iedere kant van de weg een rij. Iedereen wuift met de zakdoek. De soldaten knikken vriendelijk en lachen. Vele mensen van het publiek krijgen Amerikaanse sigaretten, welke gretig worden op gestoken. De soldaten krijgen thomaten, fruit en drinken. In Heeswijk of Dinther is geen enkele Duitser te zien, tot dat de soldaten gekomen zijn tot aan de grens van de kom van Dinther bij Jan Ven ongeveer. Daar komt een klein Duits wagentje aan. De Amerikanen dekken zich vlug en meteen vliegen reeds de kogels door de voorruit van de Duitse wagen. Een viertal Duitsers vliegen uit de wagen en lopen de velden in weg zonder te schieten. De Amerikanen trekken weer verder op naar Veghel, welk dorp ze met enkele lichte gevechten binnentrekken.

De mensen in ons dorp lachen en praten rustig met de Amerikanen die in ons dorp op en neer gaan of even uitrusten. Vele inwoners van Dinther en Heeswijk, vooral de jeugd, gaan naar het Heeswijks kasteel, waar in de buurt de parachutisten zijn neergekomen. Er dreigt echter gevaar want er zijn enkele Duitsers van Berlicum gekomen die zich rond het kasteel verstoppen. Er wordt tusschen de achtergebleven Amerikanen en enkele Duitsers heen en weer geschoten. Daar er honderden burgers in de buurt waren om parachute te rapen, kon het dan ook niet uitblijven of er vielen slachtoffers onder de burgers. Echter geen dooden, maar wel zwaar gewonden. Tot de gewonden behooren, voor zo-ver mij bekend, de oudste dochter van Gerard Glaudemans, welke een kogel door de arm kreeg, Piet van Emmerik welke in de zij werd geschoten, allen uit Heeswijk afkomstig, en een zoon van Joost van den Berg welke een kogel kreeg door allebei zijn bovenbeenen.

Deze van den Berg is woonachtig te Dinther. Blijkbaar zijn er nog meer Duitsers bij Heeswijks kasteel aangekomen dan men dacht, want de Amerikanen sturen er een paar vrachtauto's, welke ze van de Duitsers hebben afgenomen, met manschappen ter hulp. Maandagmorgen was het vrijwel veilig aan Het Heeswijks kasteel, de Duitsers waren naar Berlicum terug getrokken. Na dat zondag de meeste Amerikaanse doorgetrokken waren, zag men nog geregeld een op en neer rijden van ordenanse welke op een motor reed die per parachute was neergekomen.

De mensen gingen tegen de avond omstreeks half negen rustig binnenshuis en ware opgelucht en voelde zich bevrijd.

Plaats reactie