Dorpsnieuws

Abdij van BerneRuim 150 belangstellenden bezochten op 13 november 2023 de door de Abdij georganiseerde inloopavond over de toekomstplannen. De sfeer was gemoedelijk en er was veel interesse voor de ideeën en plannen, die op grote panelen bekeken konden worden.

Leden van het Ontwikkelteam gaven toelichting en uitleg waar nodig. Bezoekers konden hun ideeën, aandachtspunten, kritische noten of vragen verwoorden en met ‘geeltjes’ op de panelen plakken.

Samenvatting feedback

Alle opmerkingen en vragen bij de panelen zijn genoteerd. Samenvattend komen we tot de volgende punten:

- Waardevol groen, bomen, bosrand en stilte sfeer behouden, evenals het Park van Berne.

- Actief Burgerschap vanaf dit moment actiever betrekken. Veel belangstellenden zijn bereid zijn/haar bijdrage te leveren.

- Er zijn weinig woningen voor 67+ in en rondom Heeswijk, wat een meerwaarde zou zijn.

- Nieuwe functies in het Neerhuis en Abdijhuis (ontwikkeling door derden) goed afstemmen op de andere bestaande functies.

- Hof van Berne: mooi plan, geen hoogbouw (!), behoud beukenrij/groen, bestaande in/uitritten handhaven, denk aan zicht voor (over)buren en toenemend autoverkeer (koplampen uitrit nemen toe).

- Norbertushof/Patershuis: Behoud van de muziekfabriek, wellicht ateliers voor kunstenaars, wonen en of werken top, wonen met werken niet top, denk aan 65+, mensen uit eigen dorp eerst. Goed dat er reuring is.

Hoe nu verder?

Alle waardevolle feedback van de inloopbijeenkomst is na afloop zorgvuldig samengevoegd in een verslag. De totale input zal meegenomen worden in de volgende fase, waarin het verdere onderzoek, een schetsontwerp en de ontwikkeling van het plan plaatsvinden. In 2024 vindt er een tweede inloopavond plaats, waar al de eerste massacontouren en of ontwerpen worden getoond en inzichtelijk wordt gemaakt welke en hoe de suggesties uit de eerste inloopavond worden meegenomen.

Het verslag van de bijeenkomst op13 november 2023 kunt u terugvinden en bekijken op de website van de Abdij van Berne : https://www.abdijvanberne.nl

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen