kaft dagboek c habrakenDE INVASIE IN NEDERLAND 1944

Vrijdag 29 september 1944

Van donderdag op vrijdag hoor ik nog hevige knallen; vermoedelijk het inslaan van granaten.

Van drie tot vier heb ik wacht in de schuilkelder. In de morgen omstreeks half acht ga ik naar huis. Mijn ouders en zusters zijn nog bij van Zutphen. Ons huis is behalve glasschade nog in goeden staat. Vele granaten zijn ingeslagen rond om den Dolfert. Ook zijn er granaten terecht gekomen in de tuin van Piet Heerkens, voor het huis van Joh. Bloks en in de boomgaard van Adr. v.d. Heijden (in den Eikenhoek).

Mijn ouders en mijn broer met zijn gezin komen naar huis omdat ze denken dat het voort veilig is. Ik ga weer zo gauw mogelijk naar de schuilkelder. In de v.m. vallen er nog vele granaten in de buurt van ons huis. De hele familie is toen in de kelder gevlucht en God heeft hen verder gespaard.

Na afloop zijn ze weer naar van Zutphen gegaan waar ik hun vrijdagmorgen in goeden staat aantrof. Alleen vader was vrij veel ziek. Na thuis de konijnen, het varken en de hond te hebben gevoederd ben ik weer naar de schuilkelder gegaan.

Om tien uur heb ik Leo Dirks mede ten grave gedragen en ook de andere slachtoffers van de luchtaanval van dinsdagmiddag. Het waren totaal vijf grote lijken en twee kleintjes. Den Weleerwaarde Heer Kempenaars van de Abdij verrichtte de absoute. Leo Dirks had een aparte kist. De andere slachtoffers zijn zonder kist begraven gezamenlijk in een graf.

Wegens het gevaar dat er nog dreigde, volgde enkel, den heer Dirkxs, Willie en Antoon Dirkxs de baar. Van de andere slachtoffers waren geen familieleden aanwezig. H. v. Ieperen en M. de Wit waren beiden verbrijzeld en verbrand, Jan Nouwens, Jan Verhagen en Leo Dirkxs waren vrijwel gaaf. Na een desinfectie van dr. Lebeau ben ik weer naar de schuilkelder gegaan.

Men heeft Arnhem weer prijs moeten geven. Er komt nog een bericht dat Hein Middegaal uit Heeswijk met granaatscherven is gewond, en naar Veghel overgebracht.

Plaats reactie