kaft dagboek c habrakenDE INVASIE IN NEDERLAND 1944

Zondag 22 oktober 1944

In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 13 uur wordt er een geweldig artillerievuur geopend door de diverse stukken geschut die hier in de omgeving zijn opgesteld.

Het duurt tot in den morgen voort. Even is het stil en dan begint het weer. Het bonkt geweldig. Honderden granaten worden weggestuurd in de richting Den Bosch. Een Engelsche soldaat zegt dat de grote aanval op Den Bosch is begonnen.

Ongelukkig de burgerbevolking in Den Bosch wanneer er zulk een granatenregen op neer komt. De soldaten die in de omgeving van het fabriek zijn ingekwartierd zijn vanmorgen vroeg vertrokken. Om negen uur werd in de boterkamer van de fabriek weer een H. Mis opgedragen voor de slachtoffers van Dinther. De priester was den Eerw. Heer Vollenbrecht van de Abdij. Vele aanwezigen ontvingen de H. Communie, ook Maria en ik. V.d. Heijden uit Veghel en Nella Verhagen uit Dinther kregen onder deze H. Mis de eerste huwelijksafkondiging.

Tijdens de H. Mis bulderde het geschut hevig. Omstreeks 10 uur werd het kalmer. Ik ga voorlopig nog niet naar huis om te voeren. Om een uur naar de nieuwsberichten geluisterd, bij Antoon v.d. Heijden.

Het voornaamste nieuws luidde als volgt: Vroeg in de morgen twee grote aanvallen. Een ten Noorden van Nijmegen en een in de richting van 's-Hertogenbosch. De Engelschen zijn reeds 1½ km opgerukt. Canadeezen ten N. v. Antwerpen hebben het kanaal van Roozendaal bereikt. In Zeeuws-Vlaanderen rukt het eerste Canadeeze leger ondanks terreinmoeilijkheden steeds op.

Het Griekse eiland Lemnos voor den ingang van de Dardanellen is door de Engelschen veroverd. Op het eiland Teide hebben de Amerikanen reeds meer dan 100.000 man aan boord gezet: tot zo ver.

Het zware geschut achter ons huis werkt ook. Met kleine tussenpoozen geregeld granaatvuur op Den Bosch en omgeving. In de namiddag vallen Tyfoonsvliegtuigen de troepen aan in het Wijbosch en Schijndel. Men kan het hier zien en horen. Vandaag niet naar huis geweest. Als het avond is zie ik in de richting Den Bosch grote branden. De verschrikkingen van de oorlog.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

app